מוכן לסבול שציון הרמח"ל מוטל בבזיון?

נחלת הרמחל

"מסילת ישרים" ו"דרך ה'" יושבים בכבוד רב בספריית ביתך, ומחברם הרמח"ל הקדוש מוטל בזוהמה. זה צודק?

עמותת נחלת הרמחל – השליחה שלך לעשיית חסד של אמת לעצירת הבזיון וחילול מקום מנוחת הרמחל.

יעד הפרוייקט 4,000,000 ש"ח
עד עכשיו 0.1%
0
תורמים
0
סך הכל נתרם
0 -
עדיין חסר

גם אני רוצה להיות שותף עכשיו

זה פרויקט החיים שלך

הספרים "מסילת ישרים" ו"דרך ה'" יושבים בכבוד רב בספריית ביתך, ומחברם הרמח"ל הקדוש מוטל בזוהמה.

זה צודק?

אין לנו קמפיינים, חברות לגיוס המונים וגוזרי קופונים

יש לנו את הלב שלך ושל חבריך שיתגייסו לפרויקט נדיר בעוצמתו ויחודו – לעשות חסד של אמת כפשוטו.

הרבנים החשובים שמלוים את הפרויקט

הפרויקט כולו מלווה ע"י הרבנים החשובים בהלכה, הכוונה, ובשמירה יתרה מדוקדקת וקפדנית על כבוד הטמונים הקדושים בבית העלמין, ומציאת פתרונות הנגשה לרבבות בית ישראל הבאים לפקוד את המקום ולהפיל תחינה לפני בורא עולמים

הרמח"ל הקדוש

בוצינא חסידא קדישא עט"ר הרב משה חיים לוצאטו – הרמח"ל הקדוש נולד בשנת תס"ז (1707). בשנת תפ״ז (1727) התגלה לרמח"ל מגיד משמים ומאז החלה נקודת מפנה חשובה במהלך חייו ותולדות עם ישראל. בכ"ה חשון התצ"ה (10.11.1734) החל הרמח"ל את מסעו לארץ ישראל, ובחודש שבט הגיע לאמסטרדם וישב בה כשמונה שנים. בקיץ תק"ג (1743) עלה הרמח"ל לארץ ישראל והתיישב בעכו. בחודש אייר תק"ד נספו הרמח"ל ובני ביתו במגפת הדבר.

"מסילת ישרים", "דרך ה'", "אדיר במרום", "קל"ח פתחי חכמה" ועוד עשרות מאמרים וספרים – התפשטו בעולם כולו והפכו להיות ספרי יסוד – נכסי צאן ברזל.

מקום מנוחת הרמח"ל

בשנת תש"פ (ראה כאן), פרסם הרב דויד שלם שליט"א מחקר מעמיק ביותר אודות פרק חיי הרמח"ל בארץ ישראל. במחקר הוכח והוברר מעל לכל ספק, שאין בטענת קבורת הרמח"ל בטבריה שמץ ואחיזה במציאות.

קביעת מקום מנוחת הרמח"ל בכפר יאסיף מסתמכת על עדותו של הרב משה מלכי זצ"ל – רבה של צפת, שהתגורר באחרית ימיו בכפר יציב (יאסיף), והעיד שקבר בשנת תק"ד (1744) את הרמח"ל. בסוף שנת תק"ו, כשנתיים ומחצה לאחר פטירת הרמח"ל זלה"ה, הסתלק הרב משה מלכי לבית עולמו ונטמן לצידו של הרמח"ל.

עד לשנת תרצ"ב (1932) לא היתה מזוהה שום מצבה בטבריה כקברו של הרמח"ל. חכמי הדור הקודם, הרב סלמאן מוצפי זצ"ל והראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, העידו וקבעו מפורשות שאין הציון בטבריה אמיתי ולא היה ידוע בעבר.

הציון בכפר יאסיף

ב' מצבות גדולות במיוחד נצבות במרכז בית העלמין היהודי העתיק בכפר יאסיף. הראשונה היא קברו של הרב משה מלכי זצ"ל וכתובת מצבתו מזוהה וברורה. לטענת המומחים, המצבה הגדולה הצמודה אליו היא מצבת קברו של הרמח"ל זלה"ה. אין ודאות מוחלטת שכאן מקום מנוחתו המדויק, אולם ודאי שהוא נמצא במתחם.

מצב בית העלמין

במהלך הדורות הושחת וחולל בית העלמין, מצבות נהרסו ולוחות השיש נבזזו ע"י תושבי הסביבה. מספר המצבות שניתן לזהות בבירור מזערי. בית העלמין הפך למקום השלכת פסולת, רעיית עיזים, תחנת סמים ועשיית צרכים. אי אפשר יותר לסבול ולעמוד מנגד, ובמיוחד שגדולי עולם וביניהם מחבר "מסילת ישרים" מוטל ברפש, ומסילתו מנוחתו שבורה ומזוהמת.

הקשר ההדוק עם הגורמים הממשלתיים, והבנת המציאות הפוליטית בישראל, מעלים כי לא ניתן לצפות ולסמוך שהמקום ישוקם בשנים הקרובות ע"י המדינה – ואם בכלל.

עמותת נחלת הרמחל

עמותת נחלת הרמח"ל (ע.ר. 580714798) הוקמה בשנת תשפ"א ע"י חברי קהילת הרמח"ל ברשותו של הרב דויד שלם יצ"ו, במטרה להיות השליחה שלך, ולפעול לעצירת הביזיון וחילול בית העלמין היהודי בכפר יאסיף.

במקביל, הוכנה תוכנית אדריכלית לשיקום בית העלמין, ובכללה, הקמת תשתיות, שיקום כל הקברים שבמתחם, הסדרת והנגשת קבר הרמח"ל וסביבתו, הקמת מתחמי התכנסות, מעברים בטוחים שישמרו על כבוד הנפטרים, גידור חומת אבן סביב כל המתחם, חשמל, מים, כניסה ראויה והנגשת האתר לבעלי מוגבלויות.

בתחילת שנת תשפ"א החל השיקום בפועל והושקעו עשרות אלפי שקלים בעבודות ותוכניות שנתרמו כחסד של אמת ע"י יהודים חמים במטרה להניע את פרויקט.

הפרויקט תומחר ומוערך בסכום של 4 מיליון שקל.

ואיפה אני בתמונה?

פה את/ה נכנס לתקוה.
אנחנו שליחי ציבור שלך.
בלעדי השתתפותך הברוכה, הספרים "מסילת ישרים" "ודרך ה'" ישבו בכבוד רב בספריית ביתך, ומחברם ישאר מוטל בזוהמה. 

אין לנו קמפיינים, וחברות לגיוס המונים שגוזרים קופונים. 

יש לנו את הלב שלך ושל חבריך שיתגייסו לפרויקט נדיר בעוצמתו ויחודו – לעשות חסד של אמת כפשוטו.

על המפה

שאל זקנך ויאמרו לך

אבא אמר לי שהרמח"ל קבור בכפר יאסיף...

כשהייתי עם מו"ר אבי הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל בקבר ר' עקיבא בטבריה, הצעתי לגשת גם לציון הרמח"ל הסמוך, אבא סרב ואמר לי: "הרמח"ל לא קבור כאן, הוא קבור בכפר יאסיף"
הרב שמואל אליהו שליט"א

אבא אמר לי שהרמח"ל קבור בכפר יאסיף...

מו"ר אבי המקובל ר' סלמן מוצפי זצ"ל שעלה לארץ מבגדד בשנת תרצ"ה (1935) טען בתוקף, שאין הרמח"ל טמון בטבריה ו"אין לה שום מקור - אפילו רעוע", אלא בכפר יאסיף.
הרב בן ציון מוצפי שליט"א

לחץ קראת לקריאת מדיניות פרטיות